Naam:
Gemeente Nieuwegein
URL:
gemeente-nieuwegein
Omschrijving:
 
Image URL:
 
Portaal introtekst:
# Nieuwegein Open Data Welkom op het open data platform van de gemeente Nieuwegein! Op deze website vindt u een overzicht van de open data die wij beschikbaar hebben gesteld. Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op. In de toekomst gaan wij meer datasets publiceren. Wij werken samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets. ## Waardevolle informatie Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelen wij veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Volgens onderzoek kan open data grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stellen wij deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk.Voorbeelden van kaarten die met open data gemaakt zijn kunt u vinden op de [Nieuwegein GeoAppStore](https://www.nieuwegein.nl/inwoner/in-en-om-nieuwegein/geoappstore/). ## Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Nieuwegein Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data, zoals geplaatst op nieuwegein.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen. Wij stellen de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Nieuwegein sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.
GeoNetwork URL:
 
GeoNetwork gebruikersnaam:
 
GeoNetwork wachtwoord: