5 datasets gevonden

Tags: openbare rapportage

Filter Resultaten
 • Hagenaars en Sport

  Beschrijving: In 2010 en 2014 heeft de gemeente Den Haag inwoners van de stad vragen gesteld over hun sportgedrag. In deze rapporten wordt daarvan verslag gedaan. De uitkomsten...
 • Emancipatiemonitor Den Haag

  Beschrijving: Emancipatie staat voor gelijke rechten voor iedereen. Het uitgangspunt van gelijke rechten en gelijke kansen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In deze...
 • Kinderopvang Den Haag

  Beschrijving: In deze rapportages brengen we de ontwikkelingen in het veld van de kinderopvang in kaart op basis van het registratiesysteem kinderopvang en cijfers van het CBS...
 • Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

  Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding...
 • Ouderenmonitor Den Haag

  Beschrijving: In de serie Ouderenmonitoren wordt een beeld geschetst van de positie van 65-plussers in Den Haag op het gebied van gezondheid, waardering voor de...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).