Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017
DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling

  • Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding voor het onderzoek is de veranderende financiering vanuit het Rijk aan scholen en gemeenten in de aanpak van onderwijsachterstanden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verandert per 1 januari 2019 de wijze waarop toekenningen bepaald worden. Om de nieuwe toewijzing van gelden over scholen en gemeenten te bepalen maakt het ministerie gebruik van een door het CBS ontwikkeld model, dat een inschatting maakt van onderwijskansen, op basis van achtergrond- en omgevingskenmerken van het kind.
  • Thema: Onderwijs
  • Bron: Gemeente Den Haag. Urban Data Center/CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/49/onderwijsachterstanden-per-wijk-in-den-haag-2017

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Onderwijs en wetenschap
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Naam contactpunt Beheerunit open data
E-mail contactpunt support@civity.nl
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Uitgiftedatum 10-12-2018
Updatefrequentie onbekend
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd juni 10, 2023, 03:56 (CEST)
Laatst gewijzigd juni 10, 2023, 03:56 (CEST)