Verordening luchthavenbesluit Texel - Geluidscontouren Lden

Dit bestand behoord toe aan de Verordening luchthavenbesluit Texel. Kenmerk/voorstel 241533/290750. Op basis van de vlootsamenstelling voor het luchthavenbesluit is een Lden-geluidsberekening uitgevoerd. Dit heeft tot resultaat dat de Lden-waarden in de handhavingspunten en de ligging van de Lden-contouren onveranderd blijven ten opzichte van de waarden die in de omzettingsregeling zijn vastgesteld. De Lden-berekeningen voor de omzettingsregeling en voor het luchthavenbesluit hebben dezelfde invoer en daarmee hetzelfde resultaat. Tevens zijn van de Lden-berekening de 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren bepaald. Deze Lden-contouren gelden als minimale eisen voor de ruimtelijke beperkingen gebieden zoals vastgesteld in het Besluit burgerluchthavens. De oude ruimtelijke beperkingen uit het aanwijzingsbesluit, die zijn overgenomen in de omzettingsregeling, waren gebaseerd op de geluidsmaat Bkl. Het bevoegd gezag is voornemens om de Bkl te blijven hanteren, voor zover deze buiten de 48 dB(A) Lden-geluidscontour valt, als maat voor de ruimtelijke beperkingen. Door het opnemen van deze 47 Bkl-contour als aanvullend ruimtelijke beperkingengebied zal in principe hetzelfde beschermingsniveau als onder de omzettingsregeling gelden.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt kaartendata@noord-holland.nl
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Updatefrequentie onbekend
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd augustus 15, 2023, 17:37 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 15, 2023, 17:37 (CEST)