Verordening luchthavenbesluit Hilversum - Geluidscontouren Lden

Dit bestand behoord toe aan de Verordening luchthavenbesluit Hilversum. Kenmerk/voorstel 290790/454216. Het luchthavenbesluit bevat tenminste handhavingspunten met een grenswaarde voor de geluidsbelasting aan beide zijden in het verlengde van de middellijn van de start- en landingsbanen op 100 meter van het einde van de baan. De hoogte van de grenswaarden zijn berekend overeenkomstig het Voorschrift voor de berekening van de Lden-geluidsbelasting in dB(A) voor overige burgerluchthavens (bijlage 1 bij de Regeling burgerluchthavens). Wanneer de Lden-contour van 56 dB(A) over woonbebouwing zou liggen, is er aanleiding voor mogelijk extra handhavingspunten. Dit is niet het geval voor luchthaven Hilversum. De grenswaarden leggen de gebruiksruimte van de luchthaven vast. Uitgangspunt van de berekening van deze grenswaarden is het invoerscenario dat door de provincie Noord-Holland is voorgesteld en waarmee de exploitant ook akkoord is.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt kaartendata@noord-holland.nl
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Updatefrequentie onbekend
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd januari 12, 2023, 12:29 (CET)
Laatst gewijzigd januari 12, 2023, 12:29 (CET)