Uitslag Referendum de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Uitslag Referendum de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  • Doel registratie: Inzicht uitslag referendum
  • Mogelijkheden: Analyse

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt Beheerunit open data
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum 2018-03-26
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie 1.0
Versietoelichting Definitieve versie 3-21-03-2018
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst