Tresoar: Fries Fotoarchief
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Het Fries Fotoarchief is de online beeldcollectie van Tresoar. Het beeldmateriaal is afkomstig uit overheidscollecties en particuliere collecties.
  • Bron: http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De foto’s waarnaar wordt verwezen in deze datasets zijn voorzien van een CC-licentie of een In-Copyright Statement. Foto's voorzien van een CC-licentie zijn beschikbaar voor hergebruik volgens CC-licentie, onder deze bronvermelding: foto: [naam fotograaf], Tresoar, fotonummer [fotonummer], licentie [afkorting CC-licentie]
  • Coördinatenstelsel: NVT

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Cultuur en recreatie
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt Tresoar
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum 2018-04-11
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst