Stichtse Vecht Raadgevend referendum Oekraïne 2016
DONL DONL complete complete

Lijst met de uitslagen Raadgevend referendum Oekraïne 2016, over de Associatieovereenkomst, per stembureau.

Uitgebreide omschrijving:

Een raadgevend referendum is een referendum dat door een groep burgers is aangevraagd, met als doel de volksvertegenwoordiging raad te geven omtrent een wetsvoorstel. In Nederland wordt het begrip raadgevend referendum specifiek gebruikt om een niet-bindend referendum aan te duiden.

Onderwerp: de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Bron : Burgerzaken, verkiezingen. Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden. Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Naam contactpunt Gemeente Stichtse Vecht
E-mail contactpunt support@civity.nl
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 28-12-2017
Type verandering bijgewerkt
Updatefrequentie onbekend
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Gecreëerd december 28, 2017, 09:03 (CET)
Laatst gewijzigd januari 10, 2024, 22:13 (CET)