Ruimtelijke kengetallen 2019 Den Haag
DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling

  • Beschrijving: Vanaf 2017 wordt jaarlijks een dataset met ruimtelijke kengetallen vervaardigd. Deze ruimtelijke kengetallen worden gepubliceerd op buurtniveau en zijn ook te vinden in Den Haag in Cijfers. Er is zoveel als mogelijk met absolute aantallen gewerkt. Deze getallen zouden met behulp van het veld opp_in_m2 kunnen worden verrekend naar aantallen per km² of hectare. Alleen voor het item woningwaarde is een gemiddelde aangehouden.
  • Bron: gemeente Den Haag
  • Dashboard: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a2667248f0e646cfa6b5d17fee4e1e64
  • Verklaring attribuutnamen: zie spreadsheet in de dataset.
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Subthema Gemeenten
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Naam contactpunt Beheerunit open data
E-mail contactpunt opendata@denhaag.nl
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 07-01-2020
Type verandering bijgewerkt
Updatefrequentie onbekend
Versie 2019
Versietoelichting 2019
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd juni 10, 2023, 01:42 (CEST)
Laatst gewijzigd juni 10, 2023, 01:44 (CEST)