Overzicht oppervlakte gemeente Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Deze informatie bevat de oppervlakte van de gemeente incl. codes
  • Bron: Gemeente Den Haag
  • Doel registratie: inzicht in oppervlakte gemeente
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt gemeente Den Haag
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum 2017-11-30
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie 1.0
Versietoelichting Eerste versie
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst