Milieuzoneborden Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Dieselborden langs de milieuzonegrens en brom- en snorfietsborden langs de gemeentegrens van Den Haag.
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: Informatie burger
  • Doel registratie: https://arcg.is/18KSrb
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema Lucht
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt opendata@denhaag.nl
E-mail contactpunt opendata@denhaag.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 2021-11-22
Type verandering bijgewerkt
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst