Meetplots boerenlandvogels

Dit databestand geeft informatie over de meetplots die de Provincie Noord-Holland jaarlijks laat inventariseren op onder andere weidevogels. In de bijgevoegde veldwerkverslagen (vanaf 2018) staat welk soorten waar en wanneer zijn geteld. Deze informatie is noodzakelijk om goede bewerkingen te kunnen doen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Type contactpunt
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt kaartendata@noord-holland.nl
Telefoon contactpunt
Locatie
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst