Meetnet weidevogels Noord-Holland

In dit databestand worden de resultaten van het provinciale weidevogelmeetnet gedeeld. Bij dit bestand hoort ook een overzicht van de meetplots. Om de gegevens goed te kunnen gebruiken is het gebruik van de veldwerkverslagen noodzakelijk. Tot en met 2016 werden de totalen per soort in een plot genoteerd. Vanaf 2017 worden alle losse territoria genoteerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Type contactpunt
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt kaartendata@noord-holland.nl
Telefoon contactpunt
Locatie
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst