Gemeente Leeuwarden: kunst in de openbare ruimte
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Overzicht van kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Leeuwarden
  • Bron: De gemeente Leeuwarden heeft het beheer van kunst in de openbare ruimte uitbesteed aan Kunstwacht. Leeuwarden heeft Kunstwacht toestemming gegeven de data uit het beheerssysteem van Kunstwacht openbaar te maken.
  • Doel: De gegevens worden bijgehouden ten behoeve van het beheer en onderhoud van de kunstwerken.
  • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Leeuwarden.
  • Mogelijkheden: Het bestand is een eenvoudig te raadplegen lijst.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Cultuur en recreatie
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leeuwarden_(gemeente)
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status In onderzoek
Uitgiftedatum 2018-01-02
Type verandering bijgewerkt
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem WGS84 (4326)
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst