Huishoudens tot 110% van het sociaal minimum naar belangrijkste inkomensbron

1) Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van inkomen ingedeeld. Dit betreft enerzijds studentenhuishoudens en anderzijds huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat derhalve uit (personen in) particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering. 2) In deze uitsplitsing ontbreken de categorieƫn ' Sociale voorzieningen, overig' en 'Studiefinanciering'.
3) Berekende en afgeronde aantallen.

*) Meest recente jaar is een voorlopig gegeven

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Werk
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt OnderzoekBCO
E-mail contactpunt Gordon Thomsett
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 08-02-2024
Updatefrequentie jaarlijks
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Gecreƫerd februari 8, 2024, 22:30 (CET)
Laatst gewijzigd februari 8, 2024, 22:30 (CET)