Gestand. huish. inkomen, percentage in middelste 40%

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, gestandaardiseerd= Gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Percentage huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen waarmee het tot de 'onderste' 40 %(tot € 16.600)respectievelijk de 'middelste' 40 %(tot € 26.500)respectievelijk de 'bovenste' 20 % (tot € 26.500)van de Nederlandse inkomensverdeling behoort.

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Werk
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt OnderzoekBCO
E-mail contactpunt Gordon Thomsett
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 08-02-2024
Updatefrequentie onregelmatig
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Gecreëerd februari 8, 2024, 22:25 (CET)
Laatst gewijzigd februari 8, 2024, 22:25 (CET)