Gemeente Leeuwarden: beeldbank HCL
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Link naar Beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden
  • Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
  • Doel registratie: Onderzoek en archief
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het opzoeken van (historische) gegevens
  • Coördinatenstelsel: nvt

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Cultuur en recreatie
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt Historisch Centrum Leeuwarden
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum 2017-11-29
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst