Geluidsbelasting provinciale wegen - 24 uur

In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. Attributen: Naam: Lden_2016: gebroken getal, in dB Omschrijving: maximale etmaalwaarde.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Ruimte en infrastructuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt kuijerenn@noord-holland.nl
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Updatefrequentie onbekend
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd augustus 15, 2023, 17:48 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 15, 2023, 17:48 (CEST)