dataset_with_sld_1.1.0
DONL DONL error error

dataset_with_sld_1.1.0

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Subthema
Verstrekker / Publiceerder 1Stroom
Registratiehouder / Data-eigenaar 1Stroom
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt Georgios
E-mail contactpunt georgios@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie EPSG:28992
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum
Type verandering bijgewerkt
Geplande datum
Updatefrequentie voortdurend geactualiseerd
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Toon in Carrousel False
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst