Bedrijventerreinen in Den Haag
DONL DONL complete complete

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Economie
Subthema
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Type contactpunt
Naam contactpunt Beheerunit open data
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status
Uitgiftedatum 2019-02-04
Type verandering
Geplande datum
Updatefrequentie onbekend
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst