Bebouwde kom gebieden volgens de Wet natuurbescherming

Deze kaart toont bebouwde kommen volgens de Wet natuurbescherming, bosgebieden groter dan 1000 m2 buiten de bebouwde kommen en oude bosgroeiplaatsen. Op oude bosgroeiplaatsen hoeft geen bos meer aanwezig te zijn. Dit zijn de plaatsen die als boslocatie waren aangegeven op de Topografische en Militaire Kaart van 1850. Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen om bomen te herplanten op andere gronden dan waar de kap plaatsvond. Hierbij betrekken zij het feit of sprake is van een oude bosgroeiplaats of niet.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Naam contactpunt Provincie Noord-Holland
E-mail contactpunt fonwezen@rudnhn.nl
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Updatefrequentie onbekend
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd januari 12, 2023, 12:29 (CET)
Laatst gewijzigd januari 12, 2023, 12:29 (CET)