415 datasets gevonden

Tags: taatvanhetnderwijs

Filter Resultaten
 • vestigingen SBO

  Aantal vestigingen (brinnummers) gesplitst naar onderwijstype primair onderwijs
 • aandeel voldoende

  Vestigingen in het basisonderwijs naar oordeel op stedelijk niveau, peildatum sept
 • aantal voldoende

  Vestigingen in het basisonderwijs naar oordeel op stedelijk niveau, peildatum sept
 • Leerlingen referentieniveau rekenen niveau 1S en 2F

  Leerlingen in het basisonderwijs naar referentieniveau rekenen, fundamentele niveau (F-niveau) en streefniveau (2F/1S), schoolgebied.
 • score met drempel

  Gemiddelde onderwijsachterstandscore peuters en kinderen ingeschreven in basisonderwijs, zonder en met drempel, 1 okt.
 • score zonder drempel

  Gemiddelde onderwijsachterstandscore peuters en kinderen ingeschreven in basisonderwijs, zonder en met drempel, 1 okt.
 • aandeel herzien advies gemengd vmbotl/havo t/m vwo

  Aandeel leerlingen groep 8 basisonderwijs met een herzien schooladvies op het totaal aantal naar niveau woongebied.
 • aandeel herzien advies gemengd vmbo kl/tl/gl en vmbo tl/gl

  Aandeel leerlingen groep 8 basisonderwijs met een herzien schooladvies op het totaal aantal naar niveau woongebied.
 • aandeel herzien advies pro t/m vmbo kl

  Aandeel leerlingen groep 8 basisonderwijs met een herzien schooladvies op het totaal aantal naar niveau woongebied.
 • aandeel herzien advies

  Aandeel leerlingen groep 8 basisonderwijs met een herzien schooladvies op het totaal aantal naar niveau woongebied.
 • leerlingen in het speciaal onderwijs

  Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs naar woongebied.
 • leerlingen in het primair onderwijs

  Aantal leerlingen in het primair onderwijs (basis- en speciaal basis onderwijs) naar woongebied.
 • Relatief verzuim bve

  Meldingen, van relatief verzuim (spijbelen) is er sprake wanneer een leerling staat ingeschreven bij een opleiding maar zonder toestemming wegblijft van school.
 • Relatief verzuim (v)so

  Meldingen, van relatief verzuim (spijbelen) is er sprake wanneer een leerling staat ingeschreven bij een opleiding maar zonder toestemming wegblijft van school.
 • Relatief verzuim vo

  Meldingen, van relatief verzuim (spijbelen) is er sprake wanneer een leerling staat ingeschreven bij een opleiding maar zonder toestemming wegblijft van school.
 • Relatief verzuim bo

  Meldingen, van relatief verzuim (spijbelen) is er sprake wanneer een leerling staat ingeschreven bij een opleiding maar zonder toestemming wegblijft van school.
 • Relatief verzuim totaal

  Meldingen, van relatief verzuim (spijbelen) is er sprake wanneer een leerling staat ingeschreven bij een opleiding maar zonder toestemming wegblijft van school.
 • Absoluut Verzuim

  Meldingen, van absoluut verzuim is er sprake wanneer kinderen of jongeren niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling, terwijl zij niet zijn vrijgesteld van deze...
 • Aantal Thuiszitters

  Aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg
 • aandeel onvoldoende

  Vestigingen op afdelingsnvieau in het voortgezet onderwijs naar oordeel op stedelijk niveau, peildatum sept
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).