415 datasets gevonden

Tags: taatvanhetnderwijs

Filter Resultaten
 • besturen VO

  Aantal schoolbesturen (met vestigingen in het gebied) vo en (v)so, augustus
 • geslaagden vwo

  Aandeel geslaagden van de examenkandidaten vmbo, havo en vwo
 • geslaagden havo

  Aandeel geslaagden van de examenkandidaten vmbo, havo en vwo
 • geslaagden vmbo

  Aandeel geslaagden van de examenkandidaten vmbo, havo en vwo
 • slaagpercentage vwo

  Slaagpercentage voortgezet onderwijs naar niveau, woongebied.
 • slaagpercentage havo

  Slaagpercentage voortgezet onderwijs naar niveau, woongebied.
 • slaagpercentage vmbo

  Slaagpercentage voortgezet onderwijs naar niveau, woongebied.
 • havo-bovenbouw

  % onvertraagd in de bovenbouw vmbo (leerjaren 3 en 4), havo (leerjaren 4 en 5) en vwo (leerjaren 4 t/m 6), schooljaar is het begin leerjaar van de bovenbouw, naar woongebied
 • vmbo-bovenbouw

  % onvertraagd in de bovenbouw vmbo (leerjaren 3 en 4), havo (leerjaren 4 en 5) en vwo (leerjaren 4 t/m 6), schooljaar is het begin leerjaar van de bovenbouw, naar woongebied
 • havo/vwo-onderbouw

  % onvertraagd in de onderbouw vmbo (leerjaren 1 en 2) en havo/vwo (leerjaren 1 t/m 3), schooljaar is het eerste leerjaar, naar woongebied
 • perc heroverwogen adviezen

  aantal en aandeel in aanmerking komende schooladviezen en heroverwogen schooladviezen, bo en sbo, schoolgebied
 • perc mogelijk te heroverwegen adviezen

  aantal en aandeel in aanmerking komende schooladviezen en heroverwogen schooladviezen, bo en sbo, schoolgebied
 • aantal heroverwogen adviezen

  aantal en aandeel in aanmerking komende schooladviezen en heroverwogen schooladviezen, bo en sbo, schoolgebied
 • aantal mogelijk te heroverwegen adviezen

  aantal en aandeel in aanmerking komende schooladviezen en heroverwogen schooladviezen, bo en sbo, schoolgebied
 • totaal aantal adviezen

  aantal en aandeel in aanmerking komende schooladviezen en heroverwogen schooladviezen, bo en sbo, schoolgebied
 • besturen SBO

  Aantal schoolbesturen (met vestigingen in het gebied) bo en sbo, augustus
 • besturen BO

  Aantal schoolbesturen (met vestigingen in het gebied) bo en sbo, augustus
 • vestigingen so, cluster 2

  Aantal vestigingen (brinnummers) gesplitst naar onderwijstype primair onderwijs
 • vestigingen so,cluster 1

  Aantal vestigingen (brinnummers) gesplitst naar onderwijstype primair onderwijs
 • vestigingen SO

  Aantal vestigingen (brinnummers) gesplitst naar onderwijstype primair onderwijs
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).