11 datasets gevonden

Tags: natuur

Filter Resultaten
 • Hoofdboomstructuur Den Haag
  3.3

  Beschrijving: Hoofdboomstructuur van Den Haag. Dit zijn ook de bomenrijen die voor dieren in de stad fungeren als ecologische verbindingszones tussen groengebieden.....
 • Bijzondere soorten Den Haag
  2.9

  Beschrijving: Locaties van bijzondere soorten waargenomen in 2017 in de ecologische verbindingszones van Den Haag Bron: Inventarisatie in 2017 Doel registratie: Beheer openbare...
 • Aziatische duizendknoop Den Haag
  3.1

  Beschrijving: Locaties met de woekerplant Aziatische duizendknoop (ook wel Japanse duizendknoop) Bron: beheersysteem gemeente Den Haag Doel registratie: Beheer openbare ruimte...
 • Bomen CSV Den Haag
  3.0

  Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Mogelijkheden:...
 • Bomen KML Den Haag
  3.1

  Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Mogelijkheden:...
 • Natura 2000 Den Haag
  3.0

  Beschrijving: Natura 2000. Beschermde natuurgebieden Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Meijendel & Berkheide, met habitattypen. Bron:...
 • Vleermuisroutes Den Haag
  2.9

  Beschrijving: Vleermuisroutes in Den Haag Bron: gemeente Den Haag Doel registratie: Beheer openbare ruimte Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of...
 • Ecozones Den Haag
  3.1

  Beschrijving: De ecologische verbindingszones behorend tot de ecologische hoofdstructuur van Den Haag. Deze bestaat uit groengebieden en verbindingszones voor planten en dieren...
 • Faunauittreedplaatsen Den Haag
  2.9

  Beschrijving: Faunauittreedplaatsen in Den Haag: voorzieningen in steile kunstmatige oevers waar dieren vanuit het water aan land kunnen komen. Bron: gemeente Den Haag Doel...
 • Bomen Shapefiles Den Haag
  2.8

  Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Mogelijkheden:...
 • Natuurvriendelijke oevers Den Haag
  3.0

  Beschrijving: Oevers die rekening houden met dieren en planten door middel van een geleidelijke overgang van land naar water Bron: beheersysteem gemeente Den Haag Doel...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).