100 datasets gevonden

Tags: gisweb

Filter Resultaten
 • Cultuurhistorische onderzoeken

  Overzicht van cultuurhistorische onderzoeken voor specifieke gebieden in Rotterdam
 • Demografie

  Bevolking naar leeftijdscategorie en etniciteit op het schaalniveau van het COS-Buurtsignaleringsmodel (= per blok of een cluster van blokken) over de periode 1-1-2002 t/m...
 • Woonservicegebieden

  Dit is tijdelijke metadata en kan dus onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Correcte metadata zal op korte termijn door de broneigenaar worden aangeleverd
 • De Grote Woontest Rotterdam 2008 - Buurtontwikkeling

  Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in de laatste vier jaren. Voor meer informatie over de grote woontest, ga naar nota "De Grote Woontest 2008"
 • Gebiedstypen

  De eerste kaartlaag geeft een overzicht van de gebiedstypen uit de Koepelnota Welstand Rotterdam. De tweede kaartlaag toont de Beschermde stadsgezichten naar de situatie, zoals...
 • locaties

  Met deze dataset worden de grondlocaties met bijbehorende locatiegegevens van de Grond-en reststoffenbank getoont
 • Rioolbeheerkaarten

  Overzichtskaart en tekeningen van de ligging van de riolering in de ondergrond (t/m 6-2022).
 • Brugwachtersverblijven

  Brugwachtersverblijven
 • Ernstig overgewicht in Rotterdam

  De thema's over het ernstige overgewicht in Rotterdam komen uit de Gezondheidsatlas. http://www.gezondheidsatlasrotterdam.nl/
 • Aandacht behoevende waterkeringen

  Overzicht van alle waterkeringen die extra aandacht behoeven
 • Hoogtebestand Rotterdam - gefilterd (maaiveld)

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de gefilterde data....
 • Prulenbakken

  Weergave van de afvalbakken in de stad die beheerd worden door stadsbeheer
 • Beperkingen vrachtverkeer

  De informatie geeft alle relevante verkeersinformatie weer voor het vrachtverkeer, zoals beperkingen en laad- en losplaatsen
 • Territoriale Indeling Rotterdam (TIR)

  De TIR (Territoriale Indeling Rotterdam) is een door het college van B&W aangewezen kernregistratie, waarin de stad is ingedeeld in geografische gebieden op verschillende...
 • Geluidzones industieterreinen

  Dit is tijdelijke metadata en kan dus onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Correcte metadata zal op korte termijn door de broneigenaar worden aangeleverd
 • Geluidkaart 2012

  Weergegeven is de geluidsbelastingen in 2011 in Lden voor wegverkeer, spoorwegen, industrie en de luchthaven volgende de sytematiek van geluidbelastingkaarten van de Europese Unie
 • Territoriale Indeling Rotterdam (TIR)

  De TIR (Territoriale Indeling Rotterdam) is een door het college van B&W aangewezen kernregistratie, waarin de stad is ingedeeld in geografische gebieden op verschillende...
 • Buitendijkse wenspeilen Rotterdam

  Het nieuwe beleid gaat uit van een onderscheid in een basis en een basis+ uitgiftepeil inbuitendijks gebied. Het basispeil is bedoeld voor reguliere, niet kwetsbare functies en...
 • Vergunningverstrekkers

  Locatie van Rotterdamse voorzieningen
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).