88 datasets gevonden

Licenties: Other (Not Open) Groepen: Geen Thema Tags: gisweb

Filter Resultaten
 • Thema geotechnische sonderingen

  Locatie sonderingen
 • Kleinschalige Basiskaart 1:10.000

  De KBK10 is een kleinschalige topografische kaart van Rotterdam
 • Rotterdam 3D (gebouwhoogten)

  Het 3D Stadsmodel is momenteel in ontwikkeling bij de afdeling Landmeten van Gemeentewerken en bevat 2,5D gebouwblokken. In Gisweb zijn de gebouwen 2D weergegeven met daaraan...
 • Basiskaart Eenvoudig

  De Basiskaart Eenvoudig is een overzicht van Rotterdam en de omliggende Regio Rijnmond, die als achtergrond wordt gebruikt. De kaart is opgebouwd uit de verschillende...
 • Thema geotechnische sonderingen

  Locatie sonderingen
 • Buitenruimteobjecten naar eigendom

  Indeling naar eigendom/beheer van de buitenruimte zoals deze door Stadsbeheer wordt onderhouden en beheerd. Deze indeling geeft de diverse opdrachtgevers weer.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  de BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten zoals wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. Per 1 juli 2017 is men bij het...
 • Luchtfoto Rotterdam Actueel

  De luchtfoto Rotterdam is een product dat jaarlijks in het voorjaar wordt ingewonnen vanuit de lucht dmv luchtfotografie.De foto is samengesteld uit 2600 opnamen. De luchtfoto...
 • Meldingen Buitenruimte Afgehandeld

  Actuele meldingen uit het systeem Meldingen Systeem Buitenruimte (MSB), die de status 'Afgehandeld' hebben
 • Cultuurhistorische Waardenkaart Rotterdam Centrum

  Het betreft alle cultuurhistorische waarden in Rotterdam Centrum die nu geinventariseerd, geanalyseerd en gewaardeerd zijn. Het betreft zowel juridisch beschermde objecten en...
 • Fietsenstalling

  Weergave van de Fietsenstallingen die beheerd worden door Stadsbeheer en die nu in storing staan
 • Gemeente- en provinciale grenzen

  Het RR2020 is twee plannen in één: een streekplan en een regionaal structuurplan. Beide vloeien voort uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
 • Fietsenstalling

  Weergave van de Fietsenstallingen die beheerd worden door Stadsbeheer en die nu in storing staan
 • Beperkingen vrachtverkeer

  De informatie geeft alle relevante verkeersinformatie weer voor het vrachtverkeer, zoals beperkingen en laad- en losplaatsen
 • Natuurkaart Rotterdam, onderdeel Dagvlinders aandachtssoorten

  Op deze kaart staan alle bij Bureau Stadsnatuur bekende waarnemingen van de betreffende soortgroep, welke of bescherming genieten onder de Wet natuurbescherming (dan is vermeld...
 • RET alle haltes en lijnen

  Openbaar vervoer gegevens
 • Luchtfoto Rotterdam en regio 2007

  De luchtfoto Rotterdam bestaat uit een gedetailleerde foto van Rotterdam en een minder gedetailleerde van de regio. Deze beschrijving heeft betrekking op de minder...
 • Buitendijkse wenspeilen Rotterdam

  Het nieuwe beleid gaat uit van een onderscheid in een basis en een basis+ uitgiftepeil inbuitendijks gebied. Het basispeil is bedoeld voor reguliere, niet kwetsbare functies en...
 • Hoogtebestand Rotterdam - ongefilterd (totaal)

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de ongefilterde data...
 • Hoogtebestand Rotterdam - gefilterd (maaiveld)

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de gefilterde data....
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).