Waterparels

Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25 waterparels, ook wel ‘ecologisch waardevolle wateren’ geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge potenties op het gebied van waternatuur en – kwaliteit liggen deels binnen en deels buiten de begrenzing van het NNN en Natura 2000. De provincie Utrecht zet zich in om de kwaliteiten van deze waterparels te beschermen en hun potentiële waarden te verwezenlijken.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 22, 2019, 15:50 (CET)
Gecreëerd januari 22, 2019, 15:50 (CET)
GUID e3384988-d613-42ae-867c-442c0db62f58
Taal d,u,t
dcat_modified 2017-01-19
dcat_publisher_name Provincie Utrecht