Toepassingsgebied bescherming land, natuurwet, cultuurhist en archwaarden

Toepassingsgebied ter bescherming van de landschap, de natuur, de cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-waarden) in de provincie overeenkomstig het beleid, dat is vastgelegd in onder meer de Natuurvisie provincie Utrecht, Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, de beleidsnota en Tastbare Tijd 2.0, en in de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht. Bij het verloren gaan van deze waarden gaat het niet alleen om grootschalige ingrepen en/of vormen van aantasting. Het gaat juist vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Door het groter aantal en hogere frequentie levert dat een sluipend maar daarom niet minder bedreigend proces op. Zeker ook als het gaat om vele kleine onomkeerbare aantastingen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 22, 2019, 15:40 (CET)
Gecreƫerd januari 22, 2019, 15:40 (CET)
GUID 4efebf38-a051-4f96-a4fe-6784da5273ba
Taal d,u,t
dcat_modified 2016-12-02
dcat_publisher_name Provincie Utrecht