Natuurkaart Rotterdam, niet onderzocht gebied

Op deze kaart staan alle bij Bureau Stadsnatuur bekende waarnemingen van de betreffende soortgroep, welke of bescherming genieten onder de Wet natuurbescherming (dan is vermeld dat de lijst wettelijk beschermde soorten betreft) of het betreft soorten die aandacht nodig hebben in Rotterdam doordat de betreffende soorten bij voorbeeld vallen onder de Rode lijst en bedreigd worden of zeldzaam en karakteristiek zijn en daarmee van belang voor de lokale biodiversiteit. Onder deze groep valt de Bever, de boom- en steenmarter en de zeehonden.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt default_contact_point_name
E-mail contactpunt default_contact_point_email
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 15-06-2022
Updatefrequentie voortdurend geactualiseerd
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd juni 9, 2022, 14:39 (CEST)
Laatst gewijzigd juni 20, 2022, 15:30 (CEST)