Interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW).

Een interferentiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een interferentiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 22, 2019, 15:58 (CET)
Gecreƫerd januari 22, 2019, 15:58 (CET)
GUID f58be3cf-5c4a-4438-aa06-6e5c19eca208
Taal d,u,t
dcat_modified 2018-11-03
dcat_publisher_name Provincie Utrecht