Hoogtebestand Rotterdam - totaal (alle objecten) OPEN DATA !
DONL DONL error error

Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Dit bestand bevat ongefilterde data en heeft betrekking op alle objecten (maaiveld, bruggen, gebouwen, straatmeubilair, groen, wegen, etc). In tegenstelling tot eerdere jaargangen is beslaat dit bestand slechts 1 deelgemeente of wijk. Voordeel is dat er daardoor veel meer details zichtbaar zijn dan voorheen. In een later stadium worden maaiveld en uitgefilterd (objecten op het maaiveld) toegevoegd aan Gisweb.

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt M. Boelhouwer, Stadsbeheer Rotterdam afdeling Basisinformatie
E-mail contactpunt m.boelhouwer@rotterdam.nl
Telefoon contactpunt 0620360621
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 25-07-2023
Updatefrequentie tweejaarlijks
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd juni 15, 2022, 21:34 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 1, 2023, 00:23 (CEST)