Hoogtebestand Rotterdam - gefilterd (maaiveld)
DONL DONL error error

Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de gefilterde data. Deze data heeft betrekking op alleen de maaiveldhoogte. Het grid bedekt een van de gebieden van Rotterdam (zie naam)

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt M. Boelhouwer, Stadsbeheer Rotterdam afdeling Basisinformatie
E-mail contactpunt m.boelhouwer@rotterdam.nl
Telefoon contactpunt 0620360621
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 25-07-2023
Updatefrequentie tweejaarlijks
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd juni 9, 2022, 14:31 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 1, 2023, 18:47 (CEST)