Fijn stof (PM10)
DONL DONL error error

Het RR2020 is twee plannen in één: een streekplan en een regionaal structuurplan. Beide vloeien voort uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt Vuijk J.S., Gemeentewerken
E-mail contactpunt info@gw.rotterdam.nl
Telefoon contactpunt 010 - 4899759
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 05-12-2022
Updatefrequentie onbekend
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd juni 9, 2022, 14:26 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 9, 2023, 17:24 (CET)