Covid-19 Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en cumulatieve vaccinatiegraad voor volledige COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort

Dit bestand bevat: - De cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en cumulatieve COVID-19 vaccinatiegraad naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records, met een record per gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort. Wanneer de opkomst of vaccinatiegraad lager of gelijk aan 5% of groter of gelijk aan 95% is, worden deze wegens mogelijke herleidbaarheid weergegeven als respectievelijk “=95”. Dit bestand wordt op dinsdag geüpdatet met gegevens van de voorgaande week maandag tot en met zondag. Herkomst van de data: Teller: Vaccinaties uitgevoerd door de GGD-en (data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT) aangevuld met data van huisartsen en overige uitvoerders (uit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS)). Noemer: aantal inwoners naar geboortejaar en gemeente (uit CIMS). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022): - In versie 2 van deze bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Region_code voor meer informatie. Versie 3 update (24 maart 2022): - In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Region_code voor meer informatie.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Startdatum van de week waarin de COVID-19 vaccinatie is toegediend. Region_level: Regioniveau waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat data op gemeenteniveau en veiligheidsregioniveau. Populatie: Bevolkingscijfers komen uit de Basisregister persoonsgegevens en zijn voor het laatst geüpdatet in maart 2021. In de populatie-aantallen wordt echter iedereen met het betreffende geboortejaar meegenomen. In deze dataset zijn nu alleen personen van 12 jaar en ouder meegenomen. Region_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Indien de woonplaats niet bekend is, worden deze vaccinaties niet meegenomen in de tabel, omdat hier geen noemer data van bekend is en er dan ook geen opkomst percentage of vaccinatiegraad percentage over berekend kan worden. Region_name: Naam van de gemeente of veiligheidsregio. Birth_year: Geboortecohort waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat 3 geboortecohorten: <=2009, 2004-2009, <2004. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een COVID-19 vaccinatie-afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Vaccination_coverage_partly: Cumulatieve vaccinatieopkomst per geboortecohort naar regio (gemeente of veiligheidsregio), gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat tenminste één dosis COVID-19 vaccin heeft gekregen, gedeeld door het aantal personen in de betreffende geboortecohort. De vaccinatieopkomst is gebaseerd op anonieme data van GGD GHOR Nederland, aangevuld met data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven. Vaccination_coverage_completed: Cumulatieve vaccinatiegraad per geboortecohort naar regio (gemeente of veiligheidsregio), gebaseerd op het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, gedeeld door het aantal personen in de betreffende geboortecohort. ‘Volledige vaccinatie’ is gedefinieerd als ontvangst van het aanbevolen aantal doses vaccin. Bij vaccins die geregistreerd zijn met een vaccinatieschema van maar één dosis, wordt de gevaccineerde persoon meegeteld in zowel “Vaccination_coverage_partly” als in “Vaccination_coverage_completed”. De vaccinatiegraad is gebaseerd op anonieme data van GGD GHOR Nederland, aangevuld met data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven. Age_group: De leeftijd die overeenkomt met de geboortecohort. Waar er discrepantie ontstaat tussen leeftijd en geboortecohort is het geboortecohort leidend. De vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad worden ook tot nader order wekelijks gevisualiseerd in kaarten in de landelijke vaccinatie PDF. Deze PDF is te vinden op: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Noord-Holland
Naam contactpunt RIVM/I&V/EPI
E-mail contactpunt EPI-datamanagement@rivm.nl
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Updatefrequentie onbekend
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd maart 28, 2022, 16:19 (CEST)
Laatst gewijzigd maart 28, 2022, 16:20 (CEST)