Buitendijkse wenspeilen Rotterdam
DONL DONL error error

Het nieuwe beleid gaat uit van een onderscheid in een basis en een basis+ uitgiftepeil inbuitendijks gebied. Het basispeil is bedoeld voor reguliere, niet kwetsbare functies en is lagerdan het basis+ peil. Het basis+ peil geldt voor kwetsbare functies (zoals nutsvoorzieningen,risicovolle bedrijven) waarbij overstroming effecten kan sorteren die de omgeving cqmaatschappij kunnen raken en niet alleen de functie op zichzelf. Dit basis+ peil ligt hogerwaardoor er meer veiligheid tegen overstroming wordt geboden ten opzichte van het basispeil.Door de aanwezigheid van stormvloedkeringen in het riviersysteem (Maeslant- enHartelkering) is het tevens noodzakelijk om onderscheid te maken tussen peilen voor(zeekant) en achter de stormvloedkeringen. Boven deze peilen geldt een ‘eigen risico’ voor degebruiker voor de gevolgen van een overstroming.

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt M. Boelhouwer, Stadsbeheer Rotterdam afdeling Basisinformatie
E-mail contactpunt m.boelhouwer@rotterdam.nl
Telefoon contactpunt 0620360621
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 25-07-2023
Updatefrequentie tweejaarlijks
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd juni 7, 2022, 16:05 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 2, 2023, 17:57 (CEST)