Biodiversiteit Fauna Rode Lijst soorten Kilometerhok

Deze kaarten tonen de verspreiding van de soorten van de Fauna Rode Lijst (RL) in Utrecht. De Rode Lijsten zijn door het Rijk vastgestelde lijsten van zeldzame en/of in verspreiding afnemende soorten. Het betreft dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieƫn, reptielen, vissen en zoogdieren, op deze kaart aangevuld met de minder algemene broedvogels.

De gegevens zijn in oktober 2017 betrokken uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor de Rode Lijst soorten is het beginjaar 2000. De kaarten tonen per soortgroep het aantal soorten per vierkante kilometer en per 250 x 250 m. Waarnemingen die ingevoerd zijn op kilometerhokniveau zijn niet zichtbaar op het 250 x 250 m niveau.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 22, 2019, 15:54 (CET)
Gecreƫerd januari 22, 2019, 15:54 (CET)
GUID 99207771-ca0a-402b-905d-2ae127e2c35d
Taal d,u,t
dcat_issued 2017-11-10
dcat_modified 2017-11-01
dcat_publisher_name Provincie Utrecht