Biodiversiteit Fauna Aandachtsoorten 250m hok

Deze kaart toont de verspreiding van de Fauna aandachtsoorten (AS) in Utrecht. Aandachtsoorten zijn een selectie van de Rode Lijst soorten, namelijk alleen de (ernstig) bedreigde soorten, aangevuld met de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijnsoorten en enkele specifiek voor de provincie Utrecht belangrijke soorten. Zie het supplement biodiversiteit van de Natuurvisie voor meer informatie. Het betreft dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieƫn, reptielen, vissen en zoogdieren, op deze kaart aangevuld met de minder algemene broedvogels.

De gegevens zijn in oktober 2017 betrokken uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor de Aandachtsoorten is het beginjaar 1990. De kaarten tonen per soortgroep het aantal soorten per 250 x 250 m. Waarnemingen die ingevoerd zijn op kilometerhokniveau zijn niet zichtbaar op het 250 x 250 m niveau.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 22, 2019, 15:54 (CET)
Gecreƫerd januari 22, 2019, 15:54 (CET)
GUID 152891cc-ecec-4bee-bb8f-98014ce7d6cb
Taal d,u,t
dcat_issued 2017-11-10
dcat_modified 2017-11-01
dcat_publisher_name Provincie Utrecht