Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
DONL DONL error error

de BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten zoals wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. Per 1 juli 2017 is men bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken verplicht de BGT te gebruiken. Alle objecten worden in heel Nederland éénduidig vastgelegd.

Data en bronnen

Deze gegevensset heeft geen inhoud

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Geen Thema
Verstrekker / Publiceerder Rotterdam
Registratiehouder / Data-eigenaar Rotterdam
Type contactpunt Persoon
Naam contactpunt A.R.L. van Bijleveld, Stadsbeheer Rotterdam
E-mail contactpunt basisinformatie@rotterdam.nl
Telefoon contactpunt 06-51481571
Locatie Gemeente
Geografisch gebied Rotterdam
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 25-07-2023
Updatefrequentie dagelijks
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek [56649.9348, 429135.4202, 101068.3180, 446232.0107]
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd juni 9, 2022, 14:28 (CEST)
Laatst gewijzigd juli 31, 2023, 23:23 (CEST)