Archief onbewerkte Snuffelfiets gegevens Provincie Utrecht
DONL DONL In behandeling In behandeling DONL DONL In behandeling In behandeling

Elke week worden de onbewerkte Snuffelfiets gegevens van de Provincie Utrecht van de dataset waarin ze opgeslagen worden als de metingen binnenkomen naar deze dataset gekopieerd. Dit zijn de gegevens zoals ze zijn ingewonnen, er zijn slechts enkele bewerkingen uitgevoerd voordat ze hier gearchiveerd werden:

 • temperatuur komt binnen als integers in graden Celsius maal 10, voor publicatie zijn deze waardes gedeeld door 10;
 • Fijnstof waardes komen binnen als integers in parts per million voor bepaalde versies van de software en in parts per million maal 100 voor andere versies. Voor publicatie zijn alle fijnstof waardes omgerekend naar part per million;
 • Om het voltage zoals dat binnenkomt van de sensoren om te zetten naar daadwerkelijke voltages zijn de waardes gedeeld door 100 en is er vervolgens 3 bij opgeteld.

De gegevens zijn in deze vorm niet geschikt voor publicatie omdat a) uit de dataset afgeleid kan worden wat de begin- en eindpunten van de ritten van Snuffelfiets deelnemers zijn geweest en b) metingen met fouten (bijvoorbeeld ontbrekende longitude/latitude of een onmogelijke datum) niet eruit zijn gefilterd.

De bestanden bevatten de volgende informatie:

 • air_quality_observed_id: unieke identificatie van de meting binnen alle metingen van de Provincie Utrecht. Als alle archieven van Snuffelfiets metingen van de Provincie Utrecht samen worden gevoegd zou dit ID uniek moeten zijn. Als Snuffelfiets metingen van de Provincie Utrecht samengevoegd worden met metingen van andere Snuffelfiets eigenaren zijn deze ID's niet uniek;
 • sensor_id: unieke identificatie sensor;
 • recording_timestamp: tijdstip van de meting. De sensoren meten elke 10 seconden;
 • longitude/latitude: GPS locatie van de meting;
 • horizontal/vertical accuracy: indicatie nauwkeurigheid GPS locatie;
 • pm10: fijnstof PM10 in parts per million;
 • pm2_5: fijnstof PM2.5 in parts per million;
 • pm1: fijnstof PM1.0 in parts per million;
 • acc_max: accelerometer geeft indicatie van oneffenheden in de weg
 • temperature: temperatuur in graden Celsius
 • humidity: luchtvochtigheid
 • pressure: luchtdruk
 • voc: vluchtige organische stoffen
 • version_major/minor: versienummer van de software op de sensor;
 • error_code: eventuele foutcode;
 • voltage: voltage van de batterij in de sensor
 • no2: stikstof meting.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Engels
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema Lucht
Verstrekker / Publiceerder Provincie Zeeland
Registratiehouder / Data-eigenaar Provincie Zeeland
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt Servicedesk
E-mail contactpunt support@civity.nl
Locatie Provincie
Geografisch gebied Zeeland
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Type verandering bijgewerkt
Updatefrequentie voortdurend geactualiseerd
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd april 7, 2022, 17:18 (CEST)
Laatst gewijzigd september 18, 2023, 10:04 (CEST)